Varför valde jag byggmästarens yrke?

Charlotta Vuorela, Tusby, planeringsassistent på Finnmap Consulting Oy:

Arbetsuppgifterna på min nuvarande arbetsplats är utmanande och lärorika. Jag har jobbat här sedan 1996, före det jobbade jag på Haka Oy och på Försvarsministeriet. Jag fick jobb genast efter att jag slutfört studierna 1988 men depressionen i Finland drabbade även mig.

Jag har aldrig haft problem på arbetsplatserna som skulle ha berott på att jag är kvinna. På min nuvarande arbetsplats känner jag att jag uppskattas och är mycket nöjd med den. J

Jag började studera till byggmästare efter att en tid ha jobbat på ett bygge och för att mitt hem var mycket teknikinriktat. Studierna var onödigt teoretiska, "arkitektinriktade", vi borde ha haft ett praktikhus som vi följt med från grunden. Undervisningen i mark och grundbyggnad var bra och jag har haft mycket nytta av den i arbetslivet.

- - - -

Michael Berglund, Korsholm, ansvarig arbetsledare för elementmontering på Vasa Stevedoring Ab, Blomberg:

Jag var på ett av rederi Ab Gustav Erikssons fartyg men 1985 bröt jag kontraktet och började studera vid tekniska i Vasa. Orsaken var att det fanns alltför stort utbud på styrmän. Och då jag alltid varit intresserad av träarbeten så började jag studera till byggmästare.

Studierna var helt OK! Utbildningen passar riktigt bra för mitt nuvarande jobb.

"Jag är ganska nöjd med min nuvarande arbetsuppgift."

Jag har jobbat för samma arbetsgivare hela tiden, jag började dagen efter jag blev färdig. Största delen av tiden har jag jobbat i Sverige, i Skellefteå, Örnsköldsvik, Umeå, Kiruna, Boden, Norrköping, Luleå. År 1995 gick jag på en kurs i Lidingö och fick certifikat av SITAC vilket gör att jag fram till juli år 2000 är kompetent och får jobba som ansvarig arbetsledare i Sverige.

Jag är ganska nöjd med min nuvarande arbetsuppgift, enda nackdelen är att man hela tiden är på resa, t.o.m. över 200 dygn i året har det blivit. Oftast har jag totalansvar för element(stom)monteringen och det gör att man känner av stressen. Annars så har det blivit allt mer stressigt på byggnadsplatserna under åren som gått!

 

- - - -

André Forsström, Nedervetil, studerande vid Svenska yrkeshögskolan, färdig våren 2001:

Jag är intresserad av praktiskt byggande och hoppas att jag inte hela tiden behöver sitta framför en dator. Därför har jag valt byggmästare,yh linjen. Jag är relativt nöjd med studierna, det är bra att vi får mera praktik på bgm.,yh linjen, bl.a. obligatorisk sommarpraktik. Betongen får kanske för mycket uppmärksamhet. Ibland blir det onödigt tuffa veckor med c. 45 timmar i skolan plus en hel del hemuppgifter.

Inträdesfordringarna är ungefär de samma som för ingenjörer. I och med att vi går i yrkeshögskola får vi det högre studiestödet (1384 mk/månad) men i stället måste vi betala för maten. Papper som vi kopierar betalar vi själva men så mycket andra utgifter har vi inte. Studiestödet räcker nog till det mest nödvändiga.

På skolan ordnas det fester och tisdagen är en kväll då många studeranden far ut på stan här i Vasa. Var och en har friheten att välja om man satsar mera på studerandet eller på studielivet. Här kan man också spela sähly och volleyboll i studentföreningens regi

- - - -

Magnus Lundén, Grankulla, ansvarig byggmästare på NCC Puolimatka:

Jag blev färdig byggmästare år 1976 från skolan i Helsingfors. Jag har allt sedan dess jobbat i samma företag, företagets namn har nog ändrat.

Jag är nöjd med min arbetsuppgift. Mitt arbete är mångsidigt och intressant. Det fordrar att man måste kunna samarbeta med direktörer, kolleger, tjänstemän och arbetare. Ingen dag är sig lik och arbetsplatserna byts år från år. Det här kan nog vara betungande om man t.ex. måste röja upp efter någon annan som inte gått i land med uppgiften. Men det är samtidigt en utmaning, man måste ta det på rätt sätt och själv vara i balans. Man har stort ansvar men arbetsgivaren uppskattar inte alltid det man gör.

Studierna har motsvarat rätt bra mina arbetsuppgifter. Mera ekonomisk utbildning borde man ha fått eftersom mitt ekonomiska ansvar idag är så stort. Likaså mera praktisk utbildning i arbetsledning skulle ha varit bra. Studierna var en rolig tid. Det att jag började studera till byggmästare berodde nog på att min far och min bror också är byggmästare. Men jag har aldrig ångrat det!

- - - -

Niklas Karlsson, Esbo, kartering av fuktskador på WD Kuivaus Oy:

Jag har jobbat med fuktskador sedan 1996, före det jobbade jag på en liten byggfirma. Jag blev färdig under den värsta depressionen så det var svårt att få jobb.

Jag är mycket nöjd med min arbetsplats, jobbet är självständigt, och min utbildning är mycket bra för det här ändamålet. Jag har alltid varit intresserad av träarbeten och husbyggande så det var naturligt att börja studera till byggmästare.

Studierna var för teoretiska i en del ämnen och om man ville bli privbatföretagare så var informationen dålig. Studietiden var rolig, vi hade bra fester.

Det är mycket intressant att ta reda på orsaken till fuktskadorna och hur man åtgärdar sådana. Just nu har vi alldeles för mycket jobb, jag besöker dagligen 2-3 nya ställen med fuktskador. Kunderna värdesätter vårt arbete mycket i synnerhet då de får veta att fukt- och mögelskador går att reparera ofta med relativt små kostnader.