Yrkeshögskolor och organisationer

Om du vill veta mera om byggmästareyrket eller om studierna så kan du kontakta följande utbildninganstalter och organisationer:

Yrkeshögskolor

Yrkeshögskolan Novia
Enheten i Raseborg
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
tel. 019 - 224 8260, epost: ansokningsbyran@novia.fi

Yrkeshögskolan Novia

Enheten i Vasa, Wolffskavägen

Wolffskavägen 33, 65200 Vasa
tel. 06 - 328 5570, epost: ansokningsbyran@novia.fi

Byggmästare- och ingenjörsorganisationer

Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f.
Drätselporten 3 B, 00240 Helsingfors
tel. 09 - 345 4851, fax 09 -345 4951, e-post: sbif@byggarna.fi

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL r.y.
Drätselporten 3 B, 00240 Helsingfors
tel. 09 145461, fax 09 - 147 408, epost: rakennusmestarit@rkl.fi

Yrkesvägledning

Vid en del arbetskraftsbyråer finns det yrkesvägledningar som förmedlar uppgifter om bl.a. ingenjör, yh (byggmästare, yh) studier. Kontakta din hemkommuns arbetskraftsbyrå så får du veta den närmaste finns.