Yrkeshögskolor och organisationer
Om du vill veta mera om byggmästareyrket eller om studierna så kan du kontakta följande utbildninganstalter och organisationer:

Yrkeshögskolor

Yrkeshögskolan Novia
Enheten i Raseborg
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
tel. 019 - 224 8260, epost: ansokningsbyran@novia.fi

Yrkeshögskolan Novia

Enheten i Vasa, Wolffskavägen

Wolffskavägen 33, 65200 Vasa
tel. 06 - 328 5570, epost: ansokningsbyran@novia.fi

Byggmästare- och ingenjörsorganisationer

Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL r.y.

Yrkesvägledning

Vid en del arbetskraftsbyråer finns det yrkesvägledningar som förmedlar uppgifter om bl.a. ingenjör, yh (byggmästare, yh) studier. Kontakta din hemkommuns arbetskraftsbyrå så får du veta den närmaste finns.