Experter

Här har våra medlemmar, och övriga yrkesverksamma, möjlighet att lista sina kunskaper och verksamhetsområden, för att konsumenten skall ha möjlighet att hitta den hjälp som behövs.

SBIF har ingenting ansvar för, eller del i, de listade företagens och personernas verksamhet. Vi fungerar endast som en oberoende plattform för informationsspridning.  

Via länken i den vänstra balken har du som expert möjlighet att skicka in dina uppgifter till SBIF för publicering på denna sida.Namn

Expertis

Verksamhetsområde

Test
  • Huvudplanerare (huvudprojektör)
  • Ansvarig arbetsledare
  • Österbotten
  • Åland