Norra Österbottens Byggmästareförening r.f.
Styrelsen 2022
Ordförande: Thomas Lund

Vice ordförande: Daniel Wikström

Sekreterare: Leif Fagernäs

Kassör: Daniel Store

Ledamot: Carl-Gustav Björk

Ledamot: Thomas Kronholm

Ledamot: Bernt Ingerström

Ledamot: Peter Ljung

Disponent för fjällstugan: Bengt Häggman (044-066 3187)
Kontakta NÖB