Norra Österbottens Byggmästareförening r.f.


Styrelsen 2019


Ordförande: Leif Fagernäs (050-542 9856)

Viceordförande: Daniel Wikström

Sekreterare: Thomas Lund

Kassör: Daniel Store

Ledamot: Carl-Gustav Björk

Ledamot: Thomas Kronholm

Ledamot: Bernt Ingerström

Ledamot: Peter Ljung

Disponent för fjällstugan: Bengt Häggman (044-066 3187)


Kontakta NÖB