Vasa Byggtekniska Förening r.f.Styrelsen 2022Ordförande: Kenneth Julin (040-545 3874)

Viceordförande: Torvald Björkqvist

Sekreterare: Lars-Erik Dahlbäck

Kassör: Dennis Pienkuukka

Ledamot: Mikael Anderson

Ledamot: Håkan Dahlström

Ledamot: Leif Lundström

Ledamot: Olle Nynäs

Ledamot: Sten Liljeqvist 

Disponent för fjällstugan: Leif Lundström (0500-365 568)VBF:s fjällstuga

Kontakta VBF