Väst-Nyländska Byggmästareföreningen r.f.
Styrelsen 2019
Ordförande: Kim Isaksson (040-090 2366)

Viceordförande: Leo Gustafsson

Sekreterare: Tapani Ajalin

Kassör: Göran Selenius

Ledamot: Henner Nylund

Ledamot: Göran Selenius

Ledamot: Anders Wikholm

Ledamot: Torbjörn Brusas

Ledamot: Peter Öhman

Ledamot: Mårten Michelsson

Ledamot: Guy Blomberg

Verksamhetsledare: Leo Gustafsson
Kontakta VNB