Väst-Nyländska Byggmästareföreningen r.f.


Styrelsen 2021


Ordförande: Kim Isaksson (040-090 2366)

Viceordförande: Leo Gustafsson

Sekreterare: Tapani Ajalin

Kassör: Göran Selenius

Ledamot: Henner Nylund

Ledamot: Göran Selenius

Ledamot: Anders Wikholm

Ledamot: Torbjörn Brusas

Ledamot: Sabina Sjöholm

Ledamot: Mårten Michelsson

Ledamot: Guy Blomberg

Verksamhetsledare: Leo Gustafsson


Kontakta VNB