Om oss

Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland, SBIF (tidigare Svenska Byggmästareförbundet i Finland, SBF) är en intresseorganisation för byggmästare, byggmästare, yh, produktionsingenjörer, yh och ingenjörer,yh. Tidigare utbildades det byggnadstekniker vilka allmänt kallades för byggmästare. Under några år utbildades det produktionsingenjörer, yh (yh = utbildad vid yrkeshögskola) som ett experiment i Vasa i stället för byggnadstekniker. Produktionsingenjörsexamen ändrades efter en tid till byggmästare, yh examen.
År 2000 beslöt Undervisningsministeriet att all teknikerutbildning upphör och att det i fortsättningen är ingenjör, yh som gäller. Samtidigt ändrades byggmästare, yh-examen till ingenjör, yh-examen med inriktning på produktion. Som en följd av denna ändring i utbildningen ändrade även SBF sitt namn. Föreningsregistret har registrerat det nya namnet Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f., SBIF den 28.6.2001. Hösten 2007 återinfördes byggmästare, yh-examen. Utbildningen är arbetsledareutbildning på 3,5 år.
SBIF har sex lokalföreningar och de utgör samtidigt ett svenskspråkigt distrikt inom Rakennusmestarit ja – insinöörit AMK RKL. SBIF:s främsta mål är att öka sina medlemmars kunskaper och färdigheter samt göra framställningar som befrämjar byggnadsbranschen. Genom förbundets och föreningarnas verksamhet skapas viktiga nätverk, inte bara i Svenskfinland, utan även i resten av landet.