Om oss

Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland, SBIF (tidigare Svenska Byggmästareförbundet i Finland, SBF) är en intresseorganisation för byggmästare, byggmästare, yh, produktionsingenjörer, yh och ingenjörer,yh. Tidigare utbildades det byggnadstekniker vilka allmänt kallades för byggmästare. Under några år utbildades det produktionsingenjörer, yh (yh = utbildad vid yrkeshögskola) som ett experiment i Vasa i stället för byggnadstekniker. Produktionsingenjörsexamen ändrades efter en tid till byggmästare, yh examen.


År 2000 beslöt Undervisningsministeriet att all teknikerutbildning upphör och att det i fortsättningen är ingenjör, yh som gäller. Samtidigt ändrades byggmästare, yh-examen till ingenjör, yh-examen med inriktning på produktion. Som en följd av denna ändring i utbildningen ändrade även SBF sitt namn. Föreningsregistret har registrerat det nya namnet Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f., SBIF den 28.6.2001. Hösten 2007 återinfördes byggmästare, yh-examen. Utbildningen är arbetsledareutbildning på 3,5 år.


SBIF har sex lokalföreningar vilka alla hör till det södra distriktet inom Rakennusmestarit ja – insinöörit AMK RKL. SBIF:s främsta mål är att öka sina medlemmars kunskaper och färdigheter samt göra framställningar som befrämjar byggnadsbranschen. Genom förbundets och föreningarnas verksamhet skapas viktiga nätverk, inte bara i Svenskfinland, utan även i resten av landet.

Kontakt

Joakim Högström, förbundssekreterare
+358 (0)45 111 7808 (anträffbar vardagar efter kl. 16.00)
sbif@byggarna.fi
www.byggarna.fi
 

Styrelsen 2024

Ordförande:
Kenneth Julin, VBF

I Vice ordförande:
Göran Selenius, VNB
 
II Vice ordförande:
Kenneth Koskinen, ÅBF
 
Medlemmar:
Anders Tallberg, ÖNB
Suad Bjelic, VBF
Alexandra Forsén, SBH
Kenneth Nygård, NÖB
 
Hedersordförande:
Valdemar Svens, VBF
 
Hedersmedlemmar:
Peter Broman, ÖNB
Kenneth Koskinen, ÅBF

Ungdomsutskottet 2023

Henna Ala-Keturi, ordförande (Raseborg)

Jakob Lindvall (Vasa)

Henrik Kolppanen (Vasa)

Robin Heinström (Raseborg)

Conny Wikström (Raseborg)

Tag kontakt

Skriv siffran 7 med bokstäver: