Medlemsföreningar

Till förbundet hör följande lokalföreningar:

ÅBF

Åbolands Byggmästareförening r.f.