Yrkesansvars- och rättskyddsförsäkring hos OP-försäkring

8.3.2018

Yrkesansvarsförsäkringen ersätter en skada som SBIF:s medlem i sitt arbe­te, sitt yrke eller i sin tjänst förorsakar en annan person eller hans egendom och då er medlem enligt lag är ersättningsansvarig för det.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter den försäkrades skäliga advokat- och rättegångskostnader som förorsakas av att juridisk hjälp anlitas i medlemmar tvistemål eller brottmål.

               

Försäkrade är Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundets ordinarie medlemmar och studerandemedlemmar som arbetar i en annans tjänst eller är enskilda näringsidkare. i skador vid utövandet av yrke, arbete eller tjänst. Försäkringen är sekundär till den försäkringen som RKL har för sina medlemmar.

 

Ansvarsförsäkring          

Det maximala ersättningsbeloppet per skada är 100.000 euro i person- och sakskador.

Försäkrades självrisk vid varje skada är 100 euro.

 

Rättsskyddsförsäkring   

Det maximala ersättningsbeloppet per skada är 10.000 euro.

Försäkrades självrisk vid varje skada är 15 % av skadebeloppet, dock minst 150 euro.

 

Försäkringarna är i kraft i Norden. Vid försäkringsfall kontakta kontoret.