Publikationer

Råd för småhusbyggare och -sanerare i Väst-Nyland 2020-2021

Länk till e-boken.

Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH I Finland och Väst-Nyländska Byggmästareföreningen har tillsammans gjort Råd för småhusbyggare i Väst-Nyland. Denna publikation är avsedd för alla personer som tänker bygga ett småhus, d.v.s. ett egnahemshus eller en fritidsbostadstad.


Rakentajain kalenteri  2019 Byggnadskalendern 


Byggnadskalendern är en allmännyttig handbok för byggare, byggnadsinspektörer, byggmästare, ingenjörer, företagare, projektörer, konsulter, studeranden och andra som är intresserade av råd och tips inom byggandet. 

2019 publiceras Byggnadskalendern första gången som tvåspråkig. Den finskspråkiga Rakentajain kalenteri kom ut mellan åren 1917 och 2018. Byggnadskalendern har kommit ut sedan 1929.

Årets kalender är ett uppslagsverk på cirka 500 sidor som innehåller både teori och praktisk tillämpning. Alla som arbetar inom byggbranschen har dagligen nytta av kalendern.

Speciellt för årets kalender är att RKL och SBIF valt ut varsitt aktuellt slutarbete som publiceras i kalendern. Dessutom innehåller boken en stor mängd grundinformation, så som viktiga matematiska formler, olika byggmaterials egenskaper samt allmän kunskap som man har nytta av i sitt yrke eller i sina studier. Sist i kalendern finns ett svenskt-finskt och finskt-svenskt byggordlexikon.

Byggnadskalendern publiceras av SBIF och RKL tillsammans.

Pris: 45 €

Råd för småhusbyggare i Väst-Nyland 2018-2019


Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH I Finland och Väst-Nyländska Byggmästareföreningen har tillsammans gjort Råd för småhusbyggare i Väst-Nyland. Denna publikation är avsedd för alla personer som tänker bygga ett småhus, d.v.s. ett egnahemshus eller en fritidsbostadstad.
Beställning

Jag beställer *